Stormwater Poland 2017
27-28 marca 2017r. Gdańsk
Europejskie Centrum Solidarności

STORMWATER POLAND

Rok 2017 będzie pierwszym, w którym obowiązywać będzie nowe Prawo Wodne. W prawie tym mają znaleźć się zapisy dotyczące wód opadowych oczekiwane od lat przez eksploatatorów systemów odwodnieniowych. Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję, na której będzie można dowiedzieć się od Przedstawicieli instytucji takich jak: Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, jak nowe przepisy prawa wpłyną na rozwój infrastruktury oraz finasowanie eksploatacji systemów odwodnieniowych.

Więcej o konferencji

Program

 • Dzień 1
 • Dzień 2
 • 27 marca 2017
  I. Nowe Prawo Wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi.
  1. Nowe Prawo Wodne a gospodarka wodami opadowymi w Polsce.
  Ministerstwo Środowiska
  2. Finansowanie przez NFOŚiGW projektów dotyczących gospodarowania wodami opadowymi w miastach.
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Anna Czyżewska
  3. Wody opadowe – nowe wyzwanie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
  Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” / Dorota Jakuta
  II. Dobre praktyki gospodarowania wodami na przykładzie Gdańska.
  1. Specyfika gdańskiego systemu odwodnieniowego.
  Gdańskie Wody
  2. Inteligentne zarządzanie wodą w Gdańsku.
  Gdańskie Wody
  3. Panel obywatelski w Gdańsku.
  4. Zarządzanie gdańskimi zasobami wody pitnej.
  GIWK
  III. Najlepsze praktyki zarządzania wodami opadowymi.
  1. Adaptacja do zmian klimatu w Aarhus (Dania) - planowanie i przykłady wdrożeń w zakresie zagospodarowania wód opadowych. FPP Enviro / Mogens Bjørn Nielsen
  2. Błękitno-zielona infrastruktura w zagospodarowaniu wód opadowych, jako adaptacja przestrzeni miejskiej do zmian klimatu. Doświadczenia z projektu LIFE_RADOMCLIMA. FPP Enviro / Iwona Wagner
  IV. Projektowanie i modelowanie systemów odwodnienia.
  1. Filozofia zintegrowanego projektowania i modelowania systemów odwodnienia.
  Bentley
  2. How fast we are in hydrodynamic modeling of draiange systems / Wykorzystanie technik lead w planowaniu systemów odwodnienia w odprowadzaniu wód opadowych.
  ARUP / Paul Davies
  3. Od skaningu laserowego do map zagrożenia powodziami miejskimi.
  4. Zarządzanie wodami opadowymi na przykładzie wybranego miasta w Niemczech.
  Roman Edel
  5. Rola GIS w gromadzeniu danych do modelowania systemów odwodnienia i interpretacji wyników modelowania.
  V. Panel dyskusyjny - „Czy w obliczu nowego Prawa Wodnego warto być eksploatatorem deszczówki?”
 • 28 marca 2017
  V. Miarodajne informacje o opadach.
  1. KOSTRA - 30 lat doświadczeń w stosowaniu atlasu KOSTRA w Niemczech.
  Dr. Lothar Fuchs
  2. Projekt Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa).
  Politechnika Wrocławska / dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. nadzw. PWr
  3. Projekt Iowa Flood Center - wykorzystanie danych radarowych i z sieci deszczomierzowych.
  University of Iowa / Prof. Ph.D. Witold Krajewski
  4. Statical methods used for IDF models development and their regionalization. Metody statyczne stosowane w rozwoju modelów IDF i ich regionalizacji.
  Politecnico di Milano / Ph.D. Carlo De Michele
  5. State of art at ground-based precipitation measurements. Aktualny stan wiedzy o naziemnych pomiarach opadów.
  OTT Hydromet
  6. Urban precipitation monitoring and flood warning systems based on local radars. Miejskie systemy monitorowania i ostrzegania powodziowego w oparciu o dane z lokalnych radarów.
  Selex ES
  VI. Modernizacja systemów odwodnienia.
  1. Thames Tideway Tunnel (TTT) Project - How to solve completely CSO problem? Projekt Thames Tideway Tunnel (TTT) – jak całkowicie rozwiązać problem przepełnionej kanalizacji?
  CH2M Polska
  2. Realizacja wizji zbiorników wielofunkcyjnych.
  Ecol-Unicon

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji „Stormwater Poland 2017” zachęcamy do rejestracji:

Koszt uczestnictwa:
1490 zł netto + 23% VAT* (1832,70 zł brutto)

*koszt udziału w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT.
Więcej

Partnerzy

 • Patronat honorowy

  • ministerstwo-1
  • logotyp-07
  • wodociagi_polskie
  • kzgw-logo-podglad
  • logo_pzits2
  • mieczyslaw-struk-marszalek-wojewodztwa-pomorskiego-pion-kolor-rgb-2013
  • prezydent_miasta
 • Patronat

  • instytut_meteorologii
 • Patronat medialny

  • inzynieria-com
  • logo_wodkan
  • Bez nazwy-1
  • logo_ts_baseline_1663x655
  • seidel-1

Prelegenci

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail

RETENCJAPL Sp. z o.o.

Grunwaldzka 411

80-309 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu

Magdalena Pielacha

Project Manager