carlo-de-michele

Ph.D. Carlo De Michele, Assoc. Professor

Politecnico di Milano

Carlo De Michele jest profesorem nadzwyczajnym na wydziale Hydrology and Water Engineering na Politecnico di Milano. Tytuł doktora w zakresie Inżynierii Wodnej uzyskał w 1997 roku. Jest członkiem EGU (European Geosciences Union), Italian School of Statistical Hydrology oraz członkiem Committee on Probability and Statistics in the Physical Sciences C(PS)2 of the Bernoulli Society. Jest również redaktorem czasopism takich jak:  Hydrology and Earth System Sciences, współredaktorem pisma Advances in Water Resources, a także doradcą krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych. W lata 2000-2012 był członkiem/ekspertem Komitetu Narodowego kwalifikującego do zawodu inżyniera. Wydaje ekspertyzy dla kilku agencji, m.in.: NERC, NASA, Research Foundation – Flandria.

Powrót

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail

RETENCJAPL Sp. z o.o.

Grunwaldzka 411

80-309 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu

Magdalena Pielacha

Project Manager