ewa-burszta-adamiak

dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Absolwentka Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu). Tytuł doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska otrzymała w 2005 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Obroniona praca doktorska nt. Badania nad zastosowaniem geowłóknin do przeciwdziałania kolmatacji w procesie infiltracji uzyskała wyróżnienie.
 
Prowadzi badania nad infiltracją wód deszczowych do gruntu, składem wód opadowych powstających na obszarach miejskich oraz rozwojem wiedzy z zakresu urządzeń do zwiększania retencji wodnej na obszarach zurbanizowanych, głównie dachów zielonych. Zainteresowania naukowe skupiają się także wokół problematyki finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi w miastach, w tym opłatami za wody opadowe i roztopowe, obowiązującymi w warunkach krajowych i zagranicą. Autorka lub współautorka ponad 80 prac naukowych, promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich.
 
Członek International Water Association (IWA), Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM) oraz Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (PSDZ), którego w latach 2009-2011 była prezesem. Organizatorka i uczestniczka wielu szkoleń oraz konferencji z zakresu hydrologii miejskiej, zagospodarowania wód opadowych oraz wykonawstwa i funkcjonowania dachów zielonych w przestrzeniach miejskich.

Powrót

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail

RETENCJAPL Sp. z o.o.

Grunwaldzka 411

80-309 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu

Magdalena Pielacha

Project Manager