roman-edel

Dr inż. Roman Edel

Urząd Miasta Kilonia, Wydział Dróg, Budowli Inżynierskich i Kanalizacji

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 2004 roku na podstawie rozprawy pt.: „Wpływ parametrów wpustów deszczowych na sprawność odwodnienia powierzchniowego dróg i ulic”.

Jest autorem książki „Odwodnienie dróg” (2000, 2002, 2006 i 2009) wydanej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności oraz współautorem „Tablic do obliczeń hydraulicznych przepływu cieczy w kanałach zamkniętych” (1997) oraz „Wpływ parametrów wpustów deszczowych na sprawność odwodnienia powierzchniowego dróg i ulic” (2004), które ukazały się nakładem Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej. Pierwsze wydanie książki „Odwodnienie dróg” zostało nagrodzone wyróżnieniem Ministra Infrastruktury w roku 2002.
Oprócz pozycji książkowych autor publikuje także artykuły w czasopismach fachowych.

W pracy zawodowej zajmuje się samodzielnym projektowaniem dróg i odwodnień drogowych, a także zlecaniem i nadzorowaniem prac projektowych w tej dziedzinie.

Powrót

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail

RETENCJAPL Sp. z o.o.

Grunwaldzka 411

80-309 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu

Magdalena Pielacha

Project Manager