pauldavies

Paul Davies

Ove Arup & Partners

Paul Davies jest ekspertem w zakresie zarządzania zasobami wodnymi i środowiskiem, profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Bolton. Pełni również kluczową rolę w firmie Arup jako wiodący ekspert w obszarze umiejętności związanych z wodami opadowymi (Global Stormwater Skills Leader).

 

Posiada ponad 40-letnie doświadczenie w zakresie sporządzania ekspertyz dotyczących podtopień, zintegrowanego zarządzania wodami opadowymi powierzchniowymi i kanalizacją w miastach. W swojej karierze był zaangażowany w kilka pionierskich projektów, między innymi przygotowanie modelu symulującego zachowanie sieci w czasie rzeczywistym dla miasta o populacji przekraczającej milion mieszkańców. Ostatnio stworzył kilka najbardziej zaawansowanych w Anglii modeli zintegrowanych systemów kanalizacji (Integrated Urban Drainage (IUD)) analizujących opcje zarządzania wodami powierzchniowymi dla uniknięcia podtopień.

 

Jako dyplomowany inżynier i ekspert Paul pracował przy projektach sieci kanalizacyjnych w Polsce, na Ukrainie, Filipinach, w Rosji, Australii, Arabii Saudyjskiej, Tanzanii, Afryce Południowej, Kanadzie i Zjednoczonym Królestwie.

Powrót

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail

RETENCJAPL Sp. z o.o.

Grunwaldzka 411

80-309 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu

Magdalena Pielacha

Project Manager