Prawidłowe gospodarowanie wodami opadowymi powinno opierać się na zintegrowanym modelu. O tym, jakie dane powinien zawierać, mówiono podczas I konferencji Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi (GWOR).

 

PL GWOR

 

Jak dostosować systemy odwodnienia do zachodzących zmian limatycznych?

 

Odpowiedzi na to pytanie udzielił Przewodniczący naszego Komitetu Naukowego dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. nadzw. PWr podczas I Konferencji „Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi.” Stworzenie zintegrowanego modelu opadowego wymaga wiedzy na temat przewidywalnych opadów deszczów. Dane takie zbierane są m.in. w programie PANDa – Polskim Atlasie Natężeń Deszczów, który zawiera m.in. aktualne dane o natężeniach deszczów miarodajnych.

W celu stworzenia zintegrowanego modelu opadowego do 2050 r. konieczna jest również informacja o zmianach klimatycznych, które zajdą w tym czasie. Zmiany te są analizowane przez IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu) w specjalnych raportach. Ostatni z nich wydany był w listopadzie 2014 r. Raporty te zawierają wyniki z tzw. połączonych modeli klimatycznych wiązkowych, uwzględniających oddziaływanie pomiędzy oceanem i atmosferą – tłumaczył dr hab. Inż. Paweł Licznar, prof. nadzw. PWr. Dodał, że stworzenie zintegrowanego modelu opadowego wymaga jednak sporo nakładów.

 

Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Powrót

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail

RETENCJAPL Sp. z o.o.

Grunwaldzka 411

80-309 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu

Magdalena Pielacha

Project Manager