tom2

quoteRok 2017 będzie pierwszym, w którym obowiązywać będzie nowe Prawo Wodne. W prawie tym mają znaleźć się zapisy dotyczące wód opadowych oczekiwane od lat przez eksploatatorów systemów odwodnieniowych. Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję, na której będzie można dowiedzieć się od Przedstawicieli instytucji takich jak: Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, jak nowe przepisy prawa wpłyną na rozwój infrastruktury oraz finansowanie eksploatacji systemów odwodnieniowych.
 
Liczymy, że Państwa udział w konferencji Stormwater Poland 2017 pomoże w realizacji motta: „Profesjonalna, naukowa i techniczna wymiana poglądów, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodami opadowymi.”

 

Tomasz Grochowski

Prezes RETENCJAPL Sp. z o.o.

Tematyka konferencji

 

Przedmiotem referatów i dyskusji będą również wybrane problemy w zakresie pozyskiwania środków na modernizację i przebudowę istniejących systemów odwodnienia. Zostaną zaprezentowane nowoczesne metody modelowania i projektowania oraz bazy danych, które powinny być stosowane na etapie opracowania koncepcji odprowadzania wód opadowych (obejmujące m.in. adaptację do zmian klimatu). Przedstawiciele portalu RETENCJAPL zaprezentują stan prac wdrożeniowych realizowanego z IMGW-PIB projektu Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa), który jest źródłem aktualnych informacji o natężeniach deszczów miarodajnych do projektowania oraz modelowania systemów odprowadzania wód opadowych w Polsce. Przedstawione zostaną przykłady wdrożeń wyników projektu PANDa do zintegrowanych modeli opadowych.

Uczestnicy

 

W konferencji uczestniczyć będą goście z zagranicy posiadający dorobek praktyczny i dużą wiedzę o problematyce wód opadowych. Przybliżone zostaną najlepsze światowe praktyki dotyczące implementacji systemów ostrzegania o powodziach miejskich oraz redukcji częstości i objętości przelewów burzowych na kanalizacjach ogólnospławnych.

 

Konferencja kierowana jest do:

 

  • reprezentantów administracji publicznej,
  • przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
  • firm związanych z gospodarką wodno-ściekową
  • przedstawicieli świata nauki.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail

RETENCJAPL Sp. z o.o.

Grunwaldzka 411

80-309 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu

Magdalena Pielacha

Project Manager