Stormwater Poland 2017
27-28 marca 2017r. Gdańsk
Europejskie Centrum Solidarności

STORMWATER POLAND

Rok 2017 będzie pierwszym, w którym obowiązywać będzie nowe Prawo Wodne. W prawie tym mają znaleźć się zapisy dotyczące wód opadowych oczekiwane od lat przez eksploatatorów systemów odwodnieniowych. Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję, na której będzie można dowiedzieć się od Przedstawicieli instytucji takich jak: Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, jak nowe przepisy prawa wpłyną na rozwój infrastruktury oraz finasowanie eksploatacji systemów odwodnieniowych.

Więcej o konferencji

Program

 • Dzień 1
 • Dzień 2
 • 27 marca 2017
  Rejestracja uczestników
  9:00
  10:00
  Otwarcie konferencji
  10:00
  10:15
  I. Nowe Prawo Wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi
  Prowadzący sesję: prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski
  1. Nowe Prawo Wodne a gospodarka wodami opadowymi w Polsce
  Ministerstwo Środowiska
  10:15
  10:30
  2. Finansowanie przez NFOŚiGW projektów dotyczących gospodarowania wodami opadowymi w miastach
  Anna Czyżewska, Dyrektor Departamentu Gospodarowania Wodami
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  10:30
  10:45
  3. Wody opadowe – nowe wyzwanie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
  Dorota Jakuta, Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
  Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"
  10:45
  11:00
  II. Dobre praktyki gospodarowania wodami na przykładzie Gdańska
  Prowadzący sesję: prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
  1. Zarządzanie wodami opadowymi w Gdańsku w kontekście zmian klimatycznych
  Ryszard Gajewski, Prezes Zarządu Spółki Gdańskie Wody
  Gdańskie Wody Sp. z o.o.
  11:00
  11:15
  2. Miejski monitoring hydrologiczny i meteorologiczny- dlaczego warto w niego inwestować, przykład Gdańska
  Maciej Pawelec, Specjalista ds. informacji meteo
  Gdańskie Wody Sp. z o.o.
  11:15
  11:30
  3. Zmiany klimatu a zadania systemów odwodnieniowych
  Andrzej Chudziak, Dyrektor ds. technicznych
  Gdańskie Wody Sp. z o.o.
  11:30
  11:45
  4. Zarządzanie zasobami wody pitnej w Gdańsku
  Jacek Kaszubowski, Kierownik Działu Planowania i Rozwoju
  Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
  11:45
  12:00
  Przerwa kawowa
  12:00
  12:30
  III. Najlepsze praktyki zarządzania wodami opadowymi
  Prowadząca sesję: dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak
  1. Adaptacja do zmian klimatu w Aarhus (Dania) - planowanie i przykłady wdrożeń w zakresie zagospodarowania wód opadowych
  Mogens Bjørn Nielsen, Kierownik Departamentu Wody, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Aarhus
  Urząd Miasta Aarhus
  12:30
  13:00
  2. Zarządzanie wodami opadowymi na przykładzie Kilonii w Niemczech
  Dr inż. Roman Edel, Wydział Dróg, Budowli Inżynierskich i Kanalizacji
  Urząd Miasta Kilonia
  13:00
  13:20
  3. Przywróćmy wodę naturze – innowacyjne zarządzanie retencją wód opadowych
  Wojciech Falkowski, Prezes Zarządu Ecol-Unicon Sp. z o.o.
  Ecol-Unicon Sp. z o.o.
  13:20
  13:40
  4. Inteligentne zarządzanie infrastrukturą wód opadowych
  Mgr inż. Thomas Gruenig, Dyrektor Zarządzający/Sprzedaż Międzynarodowa
  HST SYSTEMTECHNIK GMBH & CO. KG
  13:40
  13:55
  Lunch
  13:55
  15:00
  IV. Projektowanie i modelowanie systemów odwodnienia
  Prowadzący sesję: Jarosław Rosa, Kierownik Zespołu ds. modelowania w Biprowodmel Sp. z o.o.
  1. Zintegrowane zarządzanie projektowaniem, modelowaniem i eksploatacją systemów odwodnienia
  Dr. Slavco Velickov, Water Industry Director EMEA
  Bentley Systems Inc
  15:00
  15:20
  2. Szybkość działania modeli hydrodynamicznych systemów odwodnienia. Co jest naszym celem?
  Paul Davies, Profesor Wizytujący na Uniwersytecie w Bolton
  Global Stormwater Skills Leader, Ove ARUP & Partners
  15:20
  15:40
  3. Zastosowanie zbiorników retencyjnych GRP – studium przypadku
  Marcin Tasak
  HOBAS System Polska Sp. z o.o
  15:40
  15:55
  4. Od koncepcji projektowej i modelowej po wniosek o dofinansowanie
  Adrian Arys, Kierownik Projektu
  DS. Consulting Sp. z o.o.
  15:55
  16:10
  5. Wyzwania związane z modelowaniem sieci kanalizacji deszczowej na przykładzie koncepcji zagospodarowania wód opadowych w Słupsku
  Tomasz Wilk, Starszy Specjalista ds. Gospodarki Wodnej
  Arcadis Sp. z o.o.
  16:10
  16:25
  Przerwa kawowa
  16:25
  16:50
  V. Panel dyskusyjny
  Moderator: dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. nadzw. PCz
  1. Czy w obliczu nowego Prawa Wodnego warto być eksploatatorem deszczówki?
  16:50
  2. Najlepsze praktyki w projektowaniu systemów odwodnień
  17:50
   
  Zakończenie pierwszego dnia konferencji
  17:50
  18:00
  Uroczysta Kolacja w Hotelu Radisson Blu***** w Gdańsku
  20:00
 • 28 marca 2017
  VI. Miarodajne informacje o opadach
  Prowadzący sesję: prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski
  1. KOSTRA - 30 lat doświadczeń w stosowaniu atlasu KOSTRA w Niemczech
  Ph. D. Lothar Fuchs, Prezes Wasser Hannover GmbH
  10:00*
  10:20
  2. Projekt Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa)
  Dr hab. inż. Paweł Licznar, Dyrektor Projektu PANDa
  10:20
  10:40
  3. Projekt Iowa Flood Center - wykorzystanie danych radarowych i z sieci deszczomierzowych
  Prof. Ph.D. Witold Krajewski, Dyrektor Iowa Flood Center
  10:40
  11:10
  4. Współczesny warsztat statystyczny natężeń deszczów miarodajnych
  Ph.D. Carlo De Michele, Assoc. Professor, Politecnico di Milano
  11:10
  11:40
  5. Aktualny stan wiedzy o naziemnych pomiarach opadów
  Tobias Menzel, BDM Europe Indirect Sales
  OTT Hydromet
  11:40
  12:00
  6. Miejskie systemy monitorowania i ostrzegania powodziowego w oparciu o dane z lokalnych radarów
  Ph. D. Jens Didszun, Product Manager Hydrology
  Selex ES, A Leonardo Company
  12:00
  12:20
  Przerwa kawowa
  12:20
  12:40
  VII. Błękitno-zielona infrastruktura i zagospodarowanie wód opadowych w procesie rewitalizacji miast
  1. Doświadczenia i kierunki działań ŁSI w programie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi
  Radosław Łuczak, Prezes Zarządu Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej
  Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
  12:40
  13:00
  2. Działania edukacyjno-informacyjne Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej w zakresie gospodarowania wodami opadowymi
  Lidia Ławecka, Starszy Specjalista ds. Marketingu i PR
  Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
  13:00
  13:20
  3. Błękitno-zielona infrastruktura jako narzędzie ekologicznej, społecznej i ekonomicznej rewitalizacji miast
  Dr Kinga Krauze
  Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii
  13:20
  13:40
  VIII. Studium przypadku
  Prowadząca sesję: dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. nadzw. PK
  1. Błękitno-zielona infrastruktura w zagospodarowaniu wód opadowych, jako adaptacja przestrzeni miejskiej do zmian klimatu. Doświadczenia z projektu LIFE-Radomklima
  Iwona Wagner, Senior Manager Water Management and Climate Change
  Stefan Obłąkowski, Kierownik zespołu ds. klimatu, gospodarki wodnej i rozwoju
  FPP Enviro Sp. z o.o.
  13:40
  14:00
  2. Wpływ wód opadowych na czystość plaż – najlepsze praktyki z Alicante
  Víctoriano Sanz Losada, Commercial Manager Poland
  SUEZ Advanced Solutions
  14:00
  14:15
  IX. Panel dyskusyjny i zakończenie konferencji
  Moderator: Włodzimierz Dudlik, dyrektor ds. technologii, Aquanet Poznań
  1. Komercjalizacja wiedzy o opadach
  14:15
  2. Bariery wdrożenia błękitno-zielonej infrastruktury w Polsce
  14:50
   
  Zakończenie konferencji
  Przewodniczący konferencji: dr hab. inż. Paweł Licznar
  14:50
  15:00
  Lunch
  15:00
  16:00
  *Równolegle w innej sali odbywać się będzie szkolenie z oprogramowania Bentley dla uczestników, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa podczas rejestracji na konferencję.

Partnerzy

 • Patronat honorowy

  • ministerstwo-1
  • logotyp-07
  • wodociagi_polskie
  • kzgw-logo-podglad
  • logo_pzits2
  • mieczyslaw-struk-marszalek-wojewodztwa-pomorskiego-pion-kolor-rgb-2013
  • prezydent_miasta
 • Patronat

  • instytut_meteorologii
 • Patronat medialny

  • inzynieria-com
  • logo_wodkan
  • Bez nazwy-1
  • logo_ts_baseline_1663x655
  • seidel-1

Prelegenci

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail

RETENCJAPL Sp. z o.o.

Grunwaldzka 411

80-309 Gdańsk

NIP: 584-274-32-99

Paulina Zabrocka

Specjalista ds. marketingu

Magdalena Pielacha

Project Manager